Bagrování
Bagrování

Usedněte do kabiny bagru a vyzkoušejte si bagrování

Samotné slovo bagrování pochází z holandštiny. K bagrování se používá bagr, což je stroj, který je vhodný na těžení neboli rýpání zemin, nabírá zeminu, přemisťuje ji či nakládá na jiný dopravní prostředek různé stavební materiály. Podle potřeby si uživatel zvolí typ bagru, který mu bude nejvíce vyhovovat. K dostání je například hydraulický bagr, kde jsou všechny jeho funkce ovládány hydraulickými válci. Dalším typem bagru je lanový bagr, který je vhodný pro těžbu a nakládání hornin. K nakládání materiálu slouží pracovní zařízení, tedy lžíce, která je zavěšena na lanech a veškerý její pohyb při těžbě a nakládání je také vyvolán pomocí lan.
 
Další členění bagrů je podle způsobu pohybu. Jedná se například o bagr na pásovém či kolovém podvozku. Rozdíl mezi těmito bagr je v podvozku, jinak jsou naprosto identické. Pásový bagr je vhodný pro snazší průchodnost v těžkém terénu a má lepší stabilitu. Oproti tomu bagr s kolovým podvozkem umožňuje snadnější a rychlejší přesun bagru i po silnici. V tomto zážitku Vás nejdříve instruktor proškolí ohledně ovládání bagru a po celou dobu bude přítomen i v kabině, kdyby nastaly nějaké nepříjemné chvíle. Přeneste Váš dětský sen do reality a usedněte do kabiny bagru.
bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
radost
67%
adrenalin
88%
dovednosti
86%
zručnost
83%
pro muže
100%
pro dospělé
100%
zkušenosti
75%
relaxace
62%
náročné psychicky
32%
bezmocnost
20%
pro seniory
17%

Bastik
pro dospělé 100%
pro muže 100%
zručnost 91%
dovednosti 92%
adrenalin 98%
radost 76%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.